HDPE Membran

HDPE, petrolden elde edilen, yüksek yoğunluklu polietilen malzemedir. İsmi İngilizce karşılığı olan “High Density Polyetylene” kelimelerinin kısaltmasından gelmektedir. Sanayi ve imalat sektöründe genelde bu isim kullanılmaktadır. Yaklaşık olarak, 1.75 kg. petrolden, 1kg. HDPE hammadde elde edilir. HDPE’in bağıl yoğunluğu 0.940 ve daha yukarı olarak verilmiştir.

Membran üretim esnasında polietilen hammadde, boyar madde ve yardımcı katkılarla hazırlanır. Ekstruderlerde gerekli işlemlerden geçirilerek, kalender sİstem aracılığı ile homojen olarak şekillendirilen yalıtım membranlarıdır.

HDPE yüksek yogunluklu polietilen, LLDPE lineer düşük yogunluklu polietilen anlamına gelmektedir. Kullanılacagı yere gore detaylar, girintiler ve çıkıntılar fazla ise LLDPE, daha düz yüzeylerde ise HDPE geomembran seçilmelidir.

HDPE Geomembran Türleri:

Tek Renk HDPE Geomembran:

Malzeme siyah, homojen ve tek renklidir. İstek üzerine değişik renklerde özel üretim yapılabilmektedir. İhtiyaca göre düz ya da pürüzlü üretilebilmektedir.

Sinyal Tabakalı HDPE Geomembran:

Hasarların tespitini kolaylaştırmak amacıyla bir yüzeyi ince ve açık renk bir katmandan oluşan geomembran modelidir. Malzeme darbe aldığında ince, açık renk katman parçalanır ve alttaki koyu renk görünmeye başlar. Darbeli kısım gözle muayene yapıldığında kolayca fark edilir.

UV-Dayanımlı HDPE Geoemembran:

Güneş ışınlarına (ultra viyole) dayanıklı Geomembran Üretim aşamasında hammaddeye özel katkılar ilave edilerek, malzeme güneş ışınlarına dayanıklı hale getirilir. Genelde açık gri olarak üretilen geomembranlarda, kullandığımız teknoloji sayesinde farklı renkler de uygulanabilmektedir.

Geotekstil Lamineli HDPE Geomembran:

Geomembran uygulamasında yardımcı ve vazgeçilmez bir ürün olan geotekstil, geomembranın istenilen yüzeyine lamine edilmektedir. Uygulamanın direncini arttırır, uygulanan yüzeye yapışmasını sağlar, koruyucu ve sağlam bir kat-man oluşturur.

T-Grip HDPE Geomembran :

Geomembranın betona tutunmasını sağlayan, rulo boyunca belirli aralıklarla uzanan çıkıntıların olduğu modeldir. Özellikle kanalizasyon kollektörleri, kanalizasyon beton boruları, duvarlı su-lama ve su iletim kanallarında ve bu tarz detaylara uygun diğer uygulamalarda kullanılmaktadır. Su miktarı yoğun olan temel bohçalamada kalıp yüzeyine uygulanarak yalıtım yapılmasında yüksek başarı elde etmiştir.

LDPE Membran :

LDPE,Düşük yoğunluklu polietilen (İngilizce Low-density polyethylene’in kısaltması), petrolden meydana gelen bir termoplastiktir. Polietilenin ilk türüdür, Imperial Chemical Industries tarafından yüksek basınçlı proses kullanılarak bağımsız radikal polimerzasyonu yoluyla 1933 yılında üretilmiştir. Bugün de aynı metotla üretilmektedir

HDPE Membran Özellikleri

LDPE 0,910-0,940 g/cm3 yoğunluk aralığında tanımlanır. Yüksek oksidasyon etmenleri dışında oda sıcaklığında tepkisizdir. 80°C sıcaklıklarında sürekli ve 95°C de kısa bir süre dayanabilir. Tümüyle esnek yarısaydam ya da opak varyasyonlarla oluşur ve hemen hemen hiç kırılamayacak kadar güçlüdür. Yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) daha çok dallanma vardır, bundan dolayı moleküller arası bağları zayıftır. Gerilme dayanımı düşük, esnekliği yüksektir.

HDPE  Geomembran Fiziksel özellikleri:
 • En yüksek sıcaklık: 80°C
 • En düşük sıcaklık: −50°C
 • Erime noktası: 120°C
 • Gerilme dayanımı: 1700 psi (11.7 MPa)
 • Sertlik: SD55
 • UV rezistans: zayıf
 • Yarısaydam
 • Mükemmel Esneklik
 • Yoğunluk: 0,92 g/cm3
HDPE Uygulama Alanları
 • Sulama Kanalları ve Su İletim Kanalları
 • Tarımsal göletler
 • Katı atık tesisleri
 • Göletler
 • Havuzlar
 • Maden atık toplama
 • Petrol Sahaları, Tanklar