Geotekstil Keçe

Geotekstiller, polyester (PES) ve/veya polipropilen (PP) elyafın, polietilen, naylon, polivinil klorid gibi sentetik hammedelerin iğneleme yöntemiyle birleştirildiği non-woven (dokunmamış) tekstil ürünleridir.

Geotekstil keçe yalıtım tabakaları arasında çatlamalara karşı taşıyıcı olarak, su ve ısı yalıtım tabakalarının birbirinden ayrılması, yalıtımın korunması, fazla suyun drenajı, drenaj borularının sarılarak tıkanmasının önlenmesi, kara ve demiryollarında çökmelerin önlenmesi için ve daha pek çok alanda kullanılan örgüsüz geotekstil keçeleridir.

GEOTEKSTİL SEÇİMİNDE VE KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Geotekstilin ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılığı,

Geotekstilin yüksek ısıya karşı dayanıklılığı,

Geotestilin toprak içerisindeki asit, alkali, bakteri ve mikro organizmalara dayanıklılığı,

Geotekstilin teknik özellikleri (çekme dayanımı, kopma uzaması, delinmeye karşı dayanımı, permeabilite,göz açıklığı, kalınlığı)

Geotekstilin teknik özelliklerinin zamanla toprak içerisinde değişmemesi,

Geotekstilin teknik özelliklerine ıslanmanın olumsuz bir etkisinin olmaması,

Filtre-drenaj kompleks fonksiyonlarında geotekstilin geçirgenliğine uyumu,

Geotestilin yerleştirileceği zeminin mukavemeti,

Toprağın tane boyutu ve mukavemeti,

Yol, hava meydanı, oto park gibi yerlerde kullanılacaksa yükleme hesabının iyi yapılması,

Dolgu tipi, trafik yükü, dolgu malzemesi ve taban zemininin özellikleri,

Geotekstilin yerleştirileceği zeminin düzgünlüğü,

Geotekstil kece Kullanım Amacı :

 • Ayırma
 • Filtrasyon
 • Drenaj
 • Güçlendirme
 • Koruma
 • Yalıtım

Geotekstil Keçe Kullanım Alanları :

 • Su ve ısı izolasyonu tabakalarının birbirinden ayrılması, izolasyonun korunması, fazla suyun drenajı, drenaj borularının sarılarak tıkanmasının önlenmesi,
 • Kara ve demiryollarında çökmelerin önlenmesi için,
 • Drenaj sistemlerinde,
 • Geomembran altında,
 • Oyulma problemleri, donatılı dolgularda, erozyon koruma, nehir, göl, deniz gibi kıyı koruma alanlarında,
 • Filtrasyon, zayıf zemin donatısı, asfalt donatılarında,
 • Kaplamasız yollar, kaplamalı yollar, uçuş pisti, yol dolguları altında drenaj şiltesi amaçlı,
 • Karayolları, tüneller ve yeraltı tesislerinde,
 • Metro, ziraat alanları, bahçe terasları ve spor sahalarında
 • Katı atık depolama sahaları, sulama kanallarında kullanılır